Tarieven

Heldere communicatie, persoonlijke dienstverlening en een goede prijs/kwaliteit verhouding.


Weerdsingel Oostzijde 71-bis

3514 AH Utrecht

tel. 030-2682046

info@raadendaadutrecht.nl


KvK/Handelsregister: 17066828

Becon: 605268


Disclaimer: 

Deze webpagina betreft onze tarieven en leveringsvoorwaarden 2020. (bijgewerkt op 03-01-2020). Alle tarieven/bedragen zijn exclusief 21% BTW.


Tariefwijzigingen en aanpassingen van de 'spelregels' zijn voorbehouden en gelden vanaf wijziging/publicatie datum op onze site.

Opzegging naar aanleiding van gewijzigde tarieven en/of voorwaarden is uiteraard mogelijk. Hiervoor gelden de wettelijke regelingen.


Tarieven (2020) en spelregels 

Algemeen:  €64,13 per uur

Voor de meeste werkzaamheden hanteer ik dit algemene tarief.

Dit is met name voor:

  • Het compleet verzorgen van en/of de begeleiding van door klanten zelf verzorgde boekhouding.
  • Controle en correctie, periodieke overzichten en de aangiften BTW/ICP.
  • Inrichting (en/of ondersteuning daarbij) van via mij gekochte of geadviseerde software en aan  'de boekhouding' gerelateerde advies werkzaamheden.
  • Samenstelling van de jaarstukken en aangiften IB (voor klant en partner) en daaraan gerelateerde eenvoudige (fiscale) advieswerkzaamheden.
  • Samenstelling jaarstukken en aangifte VpB inclusief daaraan gerelateerde eenvoudige (fiscale) advies werkzaamheden.

Overige aan de administratie (boekhouding) gerelateerde werkzaamheden worden normaliter berekend tegen het adviestarief.


Salarisadministratie: €51,71 per uur

Het tarief voor het verzorgen van de salarisadministratie is met name voor:

  • Het invoeren en aanpassen van de basisgegevens van de werkgever en werknemer(s).
  • De verzorging van de loonberekeningen per betalingsperiode (de standaard ‘verloning’ op basis van dagen en uren; zowel voor flex werkers als werknemers met regelmatig dienstverband).
  • De aangifte Loonheffingen.
  • Het verzorgen van jaaropgaven en overige eenvoudige rapportage.


Overige aan de salarisadministratie gerelateerde werkzaamheden, zoals het opstellen van contracten, onderzoek en rapportage m.b.t. specifieke (fiscale) regelingen, uitgebreide berekeningen, HRM begeleiding, etc. worden berekend tegen het adviestarief.


Starters begeleiding €46,54 per uur

Klijk bij dienstenaanbod voor meer informatie.


Starthulp voor uw nieuwe onderneming of (non-profit) organisatie.

Indien gewenst inclusief opstelling van een onderneming/financieringsplan en alle andere zaken waar u als 'nieuwkomer' mee te maken krijgt.

Dit tegen dit gereduceerde tarief (ruim 25%) voor het eerste ondernemingsjaar.Uitgebreid Advies: €82,74 per uur

Tarief voor meer dan eenvoudig advies: gedetailleerd onderzoek, correspondentie, complexe berekeningen, uitgebreide rapportages, onderhandeling, vertegenwoordiging, inschakelen externe experts (exclusief de door hen gefactureerde c.q. door mij doorberekende kosten), etc.

 

Dit geldt ook voor starters m.b.t. werkzaamheden die buiten het starterstarief vallen.


Rapportages: €8 per stuk *)

Geprinte en ingebonden rapporten zijn uiteraard mogelijk. Deze worden doorberekend a €8 per stuk (inclusief tijdbesteding en portokosten).


*) Rapporten worden standaard in pdf formaat gemaakt en per e-mail verzonden, zonder bijkomende kosten!Offerte en/of prijsafspraak: 

Alle potentiële klanten ontvangen desgewenst een vrijblijvende offerte.

Deze offerte omvat een  gespecificeerde schatting van de werkzaamheden (uren x tarief) en doorberekende kosten op jaar- of projectbasis.

Deze werkwijze geeft je vooraf een beeld van de te verwachten werkzaamheden en kosten, op basis van de dan bekend zijnde werkzaamheden tegen de dan geldende tarieven. Dit is géén vaste prijsafspraak of aanneemsom. Er wordt altijd afgerekend op basis van de werkelijke tijdsbesteding en gemaakte kosten. Dus het kan hoger, maar ook lager uitvallen (dat gebeurt regelmatig en dan betaald u gewoon minder).

Niet in de offerte opgenomen  werkzaamheden worden gefactureerd tegen het dan geldende tarief.


Ik wil nadrukkelijk niet meegaan in wat sommige collega dienstverleners aanbieden: een 'kale' (op zich aantrekkelijke?) vaste prijs per jaar voor standaard werkzaamheden; waarna blijkt dat een heleboel (en vaak logische) bijkomende werkzaamheden tegen soms hoge uurtarieven extra in rekening worden gebracht. Dat is een kat in de zak kopen, daar zit je niet op te wachten toch?


Een vaste prijsafspraak is in overleg mogelijk: Als de opdracht vooraf redelijk is in te schatten hanteer ik een opslag van 30 tot 40% bovenop de offerte. Je betaalt dan nooit meer maar krijgt ook geen geld terug als het achteraf goedkoper blijkt te zijn om gewoon op basis van 'uurtje factuurtje' te betalen. Zo deel ik de risico's met klanten die dit willen, op een realistische wijze en niet ten koste van de andere klanten.


Neem gerust contact op voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek (max. 30 minuten, daarna gaat de teller lopen) dan kunnen we kijken of wij iets voor elkaar kunnen betekenen.


Facturering en betaling:

Ik factureer mijn werkzaamheden maandelijks. Ook kleine bedragen, dat helpt om het overzicht te behouden (en afwijkingen t.o.v. de offerte tijdig te constateren). Facturering van gewerkte uren is op basis van eenheden van een kwartier (afronding: 7 minuten of minder is geen declaratie, 8 minuten of meer is een kwartier). Zo houden we het simpel en krijg je niet voor ieder mailtje of telefoontje een rekening. In de praktijk worden de meeste korte telefoongesprekken en mail correspondentie dus niet in rekening gebracht.


Tariefverhogingen na de offerte en/of de aanvangs-datum van de werkzaamheden worden doorberekend.


De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening van de (E-mail) factuur.


Bij te late betaling  kunnen rente en incassokosten in rekening worden gebracht:

op 16 maart 2013 is een richtlijn annex wet 'ter implementatie van de Europese richtlijn betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties' in werking getreden. Daarbij is de maximale betalingstermijn voor o.a. B2B gesteld op 30 dagen en is de rentevergoeding na deze termijn vastgesteld op 8,00% (peil 2019) van de vordering. Ook is er een regeling opgenomen m.b.t. de 'incassokosten': Voor invorderingskosten geldt een minimumvergoeding van €40.


Toeslag en korting:

Over het totaal van de declaratie (factuur) wordt een toeslag van 5,5% berekend ter dekking van algemene/overhead kosten (zoals huisvesting, verzekeringen, financiering onderhanden werk, software, opleiding/training en vakliteratuur).

Als aanmoediging voor tijdige betaling en tegemoetkoming in de kosten kan deze toeslag grotendeels worden terugverdiend door een 'snelle betalers korting' van 5% bij betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum. 

QR code R&D